Beëdiging

Wat is een beëdigde tolk?
Een beëdigde tolk is een tolk die is ingeschreven in het Rbtv en beëdigd is. Een beëdigd tolk is bevoegd in straf- en vreemdelingenzaken op te treden als tolk. Deze kwalificatie is vooral ingesteld voor opdrachtgevers met een wettelijke afnameplicht.

 

Wat is een beëdigde vertaler?
Een beëdigde vertaler is bevoegd om gewaarmerkte vertalingen te maken. Dit is gebruikelijk bij de vertaling van officiële documenten zoals diploma's, paspoorten, medische verklaringen en documenten van de burgerlijke stand. Er is echter nergens vastgelegd in welke situaties een document vertaald moet worden door een beëdigd vertaler.

 

Hoe kan ik beëdigd worden?
U kunt alleen beëdigd worden op basis van een inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers. Hiervoor moet u een verzoek tot inschrijving indienen en aantonen dat u aan de inschrijfvoorwaarden voldoet. Als wij hebben geoordeeld dat u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u een bewijs van inschrijving in het Rbtv. Vervolgens maakt u een afspraak voor de beëdiging bij de rechtbank waaronder uw woonplaats valt. Bij de rechtbank moet u het bewijs van inschrijving laten zien en legt u de eed of belofte af. De akte van beëdiging (proces-verbaal) die u krijgt, moet u uploaden in ‘Mijn Wbtv’ zodat wij uw inschrijving in het Rbtv kunnen completeren.

 

De rechtbank kan mij niet binnen twee maanden beëdigen. Wat nu?
In artikel 12 van de Wet beëdigde tolken en vertalers staat dat de beëdiging binnen twee maanden na inschrijving moet plaatsvinden. Volgens artikel 9, lid 4 van de Wbtv, kunnen wij besluiten een inschrijving door te halen als een tolk of vertaler niet binnen twee maanden na inschrijving is beëdigd. Wij sturen u eerst altijd nog een schriftelijke herinnering voor het uploaden van de akte. Lukt het u niet binnen de gestelde termijn beëdigd te worden? Neem dan contact op met onze helpdesk via 088-7871920 of infowbtv@rvr.org.

 

Ik ben tolk en vertaler. Moet ik als tolk en vertaler apart beëdigd worden?
Ja. Tolken en vertalen zijn aparte vaardigheden met elk een eigen eed/belofte. Indien u al beëdigd bent als tolk en u wordt daarna ook in het Rbtv ingeschreven als vertaler, dan wordt u alleen nog (eenmaal) beëdigd als vertaler.

 

Ik sta voor meerdere talencombinaties en/of vertaalrichtingen ingeschreven. Moet ik voor al deze talencombinaties/vertaalrichtingen apart beëdigd worden?
Nee. Beëdiging vindt per vaardigheid plaats. U wordt maar één keer beëdigd als tolk en één keer als vertaler, ongeacht het aantal talencombinaties of vertaalrichtingen waarvoor u staat ingeschreven. De beëdiging als tolk geldt voor alle talencombinaties waarvoor u in het Rbtv bent ingeschreven. De beëdiging als vertaler geldt voor alle vertaalrichtingen waarvoor u in het Rbtv bent ingeschreven.

 

Moet ik mijn beëdigingsakte (proces-verbaal) aanleveren?
Ja. Na het afleggen van de eed of belofte krijgt u een akte van beëdiging (proces-verbaal) uitgereikt. U moet de beëdigingsakte uploaden in ‘Mijn Wbtv’. Pas nadat de akte in het Rbtv is verwerkt, staat bij uw inschrijving de beëdigingsdatum vermeld en mag u zich als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler uitgeven. Vanaf dat moment bent u als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler voor opdrachtgevers zichtbaar in het Rbtv. Als wij de beëdigingsakte van u hebben ontvangen, sturen wij u binnen ongeveer twee weken een legitimatiebewijs btv (‘tolkenpas’) waarmee u zich bij opdrachtgevers kunt legitimeren.

 

Worden tolken en vertalers op de Uitwijklijst ook beëdigd?
Nee, tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan worden niet beëdigd. Alleen tolken en vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven, worden ‘voor het leven’ (dat wil zeggen: gedurende een inschrijving) beëdigd. Tolken die niet in het Rbtv staan en dus niet beëdigd zijn, worden soms wel per opdracht beëdigd (bijvoorbeeld voor een zitting bij de rechtbank). De werking van die eed of belofte eindigt dan echter aan het einde van de opdracht.

 

Ik woon in het buitenland. Waar moet ik me laten beëdigen?
Tolken en vertalers die niet in Nederland wonen, moeten de eed of belofte afleggen bij de rechtbank te ’s-Gravenhage.