Bezwaar

Ik ben het niet eens met een beslissing van Bureau Wbtv. Wat kan ik doen?
Als u het niet eens bent met de beslissing, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onterecht niet bent ingeschreven in het Rbtv, kunt u daartegen bezwaar maken. U moet het bezwaar binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen. De verzenddatum staat op het besluit vermeld. Ook als u nog niet alle gegevens heeft om uw bezwaar te onderbouwen, moet u uw bezwaarschrift binnen zes weken indienen. U krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende informatie binnen een bepaalde termijn te sturen. Voor het indienen van het bezwaarschrift adviseert Bureau Wbtv u om gebruik te maken van het bezwaarformulier. Meer informatie over bezwaar maken vindt u hier.