Buitenlandse diploma’s en diplomawaardering

Wanneer moet ik een diplomawaardering uploaden?
Wilt u een buitenlands diploma laten meewegen in de beoordeling? Dan moet u dat diploma laten voorzien van een diplomawaardering. De diplomawaardering moet door de Nuffic worden afgegeven volgens de IDW-structuur. Buitenlandse diploma’s zonder diplomawaardering nemen wij niet mee in de besluitvorming. Ook moet uit een verklaring van de onderwijsinstelling de onderwijstaal van de opleiding blijken.
Betreft het een buitenlands diploma op het gebied van tolken of vertalen? Dan vragen wij een diplomawaardering op. U moet dan wel een kopie of scan van het diploma, de cijferlijst of vakkenlijst en vertalingen daarvan naar het Nederlands bij ons aanleveren.


Hoe kan ik een diplomawaardering aanvragen?
Op www.idw.nl leest u hoe u een diplomawaardering kunt aanvragen. Uit zo’n diplomawaardering moet blijken dat de buitenlandse opleiding wat onderwijsniveau betreft ten minste gelijk staat aan een afgeronde Nederlandse bacheloropleiding. Wij raden u aan ook een schriftelijke verklaring van de onderwijsinstelling te uploaden waaruit blijkt wat de onderwijstaal was.


Moet ik mijn buitenlandse diploma (laten) vertalen naar het Nederlands?
Ja. Een buitenlands diploma én de bijbehorende cijferlijst moeten altijd worden voorzien van een Nederlandse vertaling indien u deze wilt laten meewegen bij de beoordeling van een verzoek tot inschrijving. U mag uw diploma en cijferlijst zelf vertalen. Het hoeft geen gewaarmerkte vertaling te zijn. Bureau Wbtv behoudt zich het recht voor om de vertaling(en) te laten controleren door een derde.