Een tolk of vertaler inzetten

Wat is het verschil tussen een tolk en een vertaler?
Tolken = mondeling (gesproken woord of gebaren)
Vertalen = schriftelijk (geschreven woord)

Ik heb een tolk nodig. Waar vind ik een (beëdigd) tolk?
In het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) kunt u zelf een tolk zoeken. Het Rbtv is openbaar en via deze link te raadplegen. U kunt in het register zoeken op naam, taalervaring, Wbtv-nummer, specialisatie en postcode. U kunt op meer criteria zoeken via 'Uitgebreid zoeken'. Alle tolken die in het Rbtv staan, zijn beëdigd en gerechtigd om werkzaamheden als beëdigd tolk uit te voeren.
U moet zelf contact opnemen met de tolk van uw keuze. De contactgegevens staan vermeld in het Rbtv. Houd er rekening mee dat sommige tolken er, om privacyredenen, voor hebben gekozen om bepaalde contactgegevens niet openbaar te maken. Deze personen kunt u niet bereiken voor tolkdiensten. Bureau Wbtv mag u deze gegevens ook niet verstrekken.
Er bestaan geen standaardtarieven. Wij adviseren u van tevoren (prijs)afspraken te maken met de tolk. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig de gemaakte afspraken op papier te zetten voordat u de tolkopdracht laat uitvoeren.
Kunt u in het Rbtv geen beëdigde tolk vinden? Dan kunt u de Uitwijklijst raadplegen. Lees meer informatie over de Uitwijklijst onder de vraag ‘Wat is het verschil tussen het Rbtv en de Uitwijklijst?’

Werkt u bij een instantie met een wettelijke afnameplicht?
Dan kunt u een inlogcode aanvragen waarmee u in een beveiligd deel van het Rbtv en de Uitwijklijst kunt zoeken. Het zoeken nadat u bent ingelogd levert altijd de meest complete gegevens op. Dit komt omdat de beperkingen die voor de openbare benadering gelden, niet van toepassing zijn op de beveiligde benadering.

Bent u bewindvoerder, advocaat of mediator en werkt u onder een toevoeging?
Dan kunt u voor de inzet van een tolk terecht bij Tolk- en Vertaalcentrum Nederland ( www.tvcn.nl).

Ik moet een document laten vertalen. Waar vind ik een (beëdigd) vertaler?
In het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) kunt u zelf een vertaler zoeken. Het Rbtv is openbaar en via deze link te raadplegen. U kunt in het register zoeken op naam, taalervaring, Wbtv-nummer, specialisatie en postcode. U kunt op meer criteria zoeken via 'Uitgebreid zoeken'. Alle vertalers die in het Rbtv staan, zijn beëdigd en bevoegd om in Nederland als beëdigde vertaler te werken.
U moet zelf contact opnemen met de vertaler van uw keuze. De contactgegevens staan vermeld in het Rbtv. Houd er rekening mee dat sommige vertalers er, om privacyredenen, voor hebben gekozen om bepaalde contactgegevens niet openbaar te maken. Deze personen kunt u niet bereiken voor vertaaldiensten. Bureau Wbtv mag u deze gegevens ook niet verstrekken.
Er bestaan geen standaardtarieven. Wij adviseren u van tevoren (prijs)afspraken te maken met de vertaler. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig de gemaakte afspraken op papier te zetten voordat u de vertaalopdracht laat uitvoeren.
Kunt u in het Rbtv geen beëdigde vertaler vinden? Dan kunt u de Uitwijklijst raadplegen. Let op: vertalers die op de Uitwijklijst staan, zijn niet beëdigd. Alleen vertalers die in het Rbtv staan, mogen beëdigde vertalingen maken. Lees meer informatie over de Uitwijklijst onder de vraag ‘Wat is het verschil tussen het Rbtv en de Uitwijklijst?’

Werkt u bij een instantie met een wettelijke afnameplicht?
Dan kunt u een inlogcode aanvragen waarmee u in een beveiligd deel van het Rbtv en de Uitwijklijst kunt zoeken. Het zoeken nadat u bent ingelogd levert altijd de meest complete gegevens op. Dit komt omdat de beperkingen die voor de openbare benadering gelden, niet van toepassing zijn op de beveiligde benadering.

Bent u bewindvoerder, advocaat of mediator en werkt u onder een toevoeging?
Dan kunt u voor een te verrichte vertaalopdracht terecht bij Livewords (voorheen: Concorde) via www.livewords.com.

Ik wil een gespecialiseerde tolk of vertaler inzetten. Kan dat?
Ja. Als u een tolk met de specialisatie “tolk in strafzaken” of een vertaler met de specialisatie “vertaler in strafzaken” wilt inzetten, kunt u in het Rbtv zoeken op de betreffende specialisatie via het extra zoekveld.

Is de tolk of vertaler die ik wil inzetten wel ingeschreven en beëdigd?
Alle tolken en vertalers die beëdigd zijn, staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Het Rbtv is openbaar en via deze link te raadplegen. U kunt in het Rbtv onder andere zoeken op naam, taalervaring, Wbtv-nummer, specialisatie en postcode. U kunt op deze manier zelf controleren of een tolk of vertaler is ingeschreven. Onder het kopje ‘Details’ kunt u de beëdigingsdatum zien. Staat er nog geen beëdigingsdatum? Dan is de betreffende tolk of vertaler al wel ingeschreven, maar nog in afwachting van zijn (akte van) beëdiging. Alleen tolken die in het Rbtv staan én beëdigd zijn, mogen beëdigde tolkactiviteiten uitvoeren. Alleen vertalers die in het Rbtv staan én beëdigd zijn, mogen beëdigde vertalingen maken.

In het Rbtv staat geen beëdigde tolk of beëdigde vertaler voor mijn taal. Wat moet ik nu doen?
Staat in het Rbtv geen beëdigde tolk of beëdigde vertaler in het door u gekozen talenpaar? Raadpleeg dan de Uitwijklijst. Ga naar http://www.bureauwbtv.nl/ik-zoek-een-tolk-vertaler/openbaar-zoeken en kies in het veld 'Zoeken in' voor 'Uitwijklijst'. Vul de overige gegevens in en klik op 'Zoek'. U ziet dan alle tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan en voldoen aan uw zoekcriteria.
Tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan voldoen aan bijna dezelfde voorwaarden zoals die gelden voor het register. Er is één groot verschil: tolken en vertalers op de Uitwijklijst kunnen niet aantonen dat ze de taal waarmee ze werken, op het vereiste niveau beheersen. De reden: er is voor die taal geen opleiding of toets beschikbaar. Let wel: tolken en vertalers op de Uitwijklijst zijn niet beëdigd.

Werkt u bij een instantie met een wettelijke afnameplicht? Dan geldt het volgende.
Als er geen tolk of vertaler voor een bepaalde talencombinatie of vertaalrichting in het Rbtv staat of als er (bijvoorbeeld vanwege de spoedeisendheid) geen beëdigde tolken of vertalers beschikbaar zijn, kunt u een andere tolk of vertaler inzetten, maar u moet dat conform artikel 28, lid 4 Wbtv wel schriftelijk toelichten. U kunt in dat geval de Uitwijklijst raadplegen, maar dat is niet verplicht. Het voordeel is dat alle tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan een recente Verklaring omtrent het gedrag hebben aangeleverd. Daarmee is meteen voldaan aan de verplichting uit artikel 28, lid 4 Wbtv, dat de tolk of vertaler voorafgaand aan de opdracht (of in spoedeisende gevallen achteraf) een recente Vog moet overleggen. Let wel: tolken en vertalers op de Uitwijklijst zijn niet beëdigd en krijgen geen legitimatiebewijs btv.

Zet Bureau Wbtv tolken en vertalers in?
Nee. Bureau Wbtv heeft geen tolken en vertalers in dienst en bemiddelt evenmin, maar beheert het landelijke Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Het Rbtv is openbaar en via deze link te raadplegen. In het Rbtv (of op de Uitwijklijst) kunt u zelf een tolk of vertaler zoeken en benaderen. Meer informatie vindt u onder 'Ik heb een tolk nodig. Waar vind ik een (beëdigd) tolk?' en 'Ik moet een document laten vertalen. Waar vind ik een (beëdigd) vertaler?'

Wat kost een vertaling?
Er bestaan geen standaardtarieven. Er bestaat enkel het Besluit Tarieven in Strafzaken (Btis) dat door rechtbanken wordt gehanteerd. Wij adviseren u van tevoren (prijs)afspraken te maken met de vertaler. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig de gemaakte afspraken op papier te zetten voordat u de vertaalopdracht laat uitvoeren.

Valt de inzet van een tolk of vertaler onder de ‘toevoeging’ van de Raad voor Rechtsbijstand?
Voor het aanvragen van een tolkdienst in een toegevoegde procedure kunt u zich richten tot Tolk- en Vertaalcentrum Nederland ( www.tvcn.nl).
Voor het aanvragen van een vertaaldienst in een toegevoegde procedure kunt u zich richten tot Livewords (voorheen: Concorde) via www.livewords.com.