Klacht

Hoe kan ik een klacht tegen een tolk/vertaler indienen?
Iedereen kan een klacht indienen bij Bureau Wbtv over de manier waarop een (beëdigde) tolk of vertaler zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. Het klaagschrift moet zijn ondertekend en moet bepaalde gegevens bevatten. Voor het indienen van een klacht adviseert Bureau Wbtv u om gebruik te maken van het klachtenformulier. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.