Is het feit dat de taal waarin ik tolk mijn moedertaal is, voldoende voor inschrijving op B2-niveau?

Nee, de omstandigheid dat een taal uw moedertaal is, is geen objectief gegeven op grond waarvan taalbeheersing op B2-niveau kan worden vastgesteld. U moet de betreffende taal op minstens B2-niveau van het ERK beheersen. Hoe u wel aan deze voorwaarde kunt voldoen, leest u in de werkinstructie beoordeling taalniveau B2