Kunnen vertalers een quick scan aanvragen?

Nee, het programma Tolken in de Toekomst voorziet vooralsnog geen wijzigingen voor vertalers in het Rbtv. Vertalers kunnen dan ook geen quick scan aanvragen.