Tot wanneer kan ik een quick scan aanvragen?

Inschrijving in het Rbtv als tolk op B2-niveau is nu nog niet mogelijk. Hiervoor moet het ministerie van Justitie en Veiligheid eerst de regelgeving aanpassen. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend. Zolang de regelgeving nog niet is aangepast, is het mogelijk een quick scan aan te vragen. Wij houden u op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.