Wanneer gaat het B2-niveau in?

Wij kunnen nu nog geen tolken in het Rbtv inschrijven op B2-niveau, omdat de nieuwe inschrijfvoorwaarden nog officieel vastgesteld moeten worden. Hiervoor moet het ministerie van Justitie en Veiligheid het Besluit (waarin de regels van de Wbtv verder worden uitgewerkt) aanpassen. Wanneer het nieuwe Besluit in werking treedt, is nog niet bekend. Pas als het nieuwe Besluit van kracht is, kunt u een verzoek tot inschrijving in het Rbtv op B2-niveau indienen. Wij houden u op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.

 

U kunt wel een verzoek tot inschrijving indienen via ‘Mijn Wbtv’ om op basis van het huidige beleid te worden ingeschreven. In dat geval beoordelen wij of u in aanmerking komt voor inschrijving in het Rbtv op C1-niveau.