Wat is een quick scan en hoe vraag ik deze aan?

Omdat het Rbtv op dit moment onvoldoende voorziet in de vraag naar tolken vanuit overheidsorganisaties, worden regelmatig tolken van buiten het Rbtv ingezet. De afgelopen periode hebben we uitvoerig gekeken naar inschrijfvoorwaarden van het Rbtv die aansluiten bij de vraag uit de uitvoeringspraktijk van organisaties die met tolken werken. Die vraag bestaat voor een groot deel uit tolken op C1-niveau, het taalvaardigheidsniveau van de huidige registertolken. 
 

Daarnaast zijn er organisaties – die nu nog niet uit het Rbtv putten – waarvoor tolken met taalvaardigheidsniveau B2 in bepaalde gesprekken prima volstaan. De komende tijd werken we toe naar een situatie waarin B2-niveau als minimumniveau wordt gehanteerd in het Rbtv.


Met een quick scan kunt u op basis van relevante diploma’s, certificaten, bewijs van werkervaring en andere stukken/informatie een indicatie krijgen van uw kans op inschrijving in het Rbtv als tolk op B2-niveau.
 

Meer informatie en aanvragen quick scan

Meer informatie over de quick scans en het aanvragen van een quick scan vindt u hier