Wat zijn de verwachte voorwaarden voor inschrijving op B2-niveau?

Voor inschrijving als tolk op B2-niveau moet u:

  • een certificaat van een integrale toets tolkvaardigheid en -attitude in de betreffende talencombinatie aanleveren

of:

  • met stukken aannemelijk maken dat u voldoet aan alle drie de onderstaande voorwaarden:
  1. de brontaal op B2-niveau van het Europees Referentiekader voor de talen (ERK) beheerst;
  2. de doeltaal op B2-niveau van het ERK beheerstt;
  3. beschikt over voldoende tolkvaardigheid en -attitude.