Welke stukken moet ik meesturen met de aanvraag quick scan?

U kunt daarbij denken aan de volgende informatie/documenten:

  • diploma’s en certificaten;
  • een beschrijving van uw nevenactiviteiten zoals een bestuursfunctie, docentschap, examinator, spreker, schrijver of blogger;
  • een beschrijving van wonen, werken en studeren in het land waar u gewoond heeft (anders dan Nederland);
  • een beschrijving van relevante werkbezoeken en stages;
  • wetenschappelijke publicaties.


Wij beoordelen de stukken in uw portfolio in onderlinge samenhang.

Op het aanvraagformulier quick scan leest u aan welke stukken nog meer kunt denken om aan de voorwaarden te voldoen.