Verklaring omtrent het gedrag

Ik woon in het buitenland. Moet ik een (Nederlandse) Verklaring omtrent het gedrag uploaden?
Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het Rbtv. Uw integriteit moet worden gewaarborgd met een integriteitsverklaring die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land waarin u woont. Woont u minder dan vijf jaar buiten Nederland? Dan moet u ook een Verklaring omtrent het gedrag (Vog) volgens screeningsprofiel 80 uploaden. Dit kan bij de Nederlandse gemeente waar u het laatst stond ingeschreven. Het aanvraagformulier vindt u hier. U kunt ook iemand anders machtigen om een Vog voor u aan te vragen.

 

Ik woon sinds kort in Nederland. Moet ik een Verklaring omtrent het gedrag uploaden?
Als u minder dan vijf jaar in Nederland woont, moet u een (Nederlandse) Verklaring omtrent het gedrag volgens screeningsprofiel 80 uploaden. Dit kunt u aanvragen met het Aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag. Daarnaast moet u een integriteitsverklaring uploaden die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land waarin u eerder woonde.

 

Ik wil digitaal een VOG aanvragen
Dat is mogelijk. Stuur dan een e-mail naar infowbtv@rvr.org en vermeld hierin duidelijk uw voorletter(s), eventueel tussenvoegsel(s) en uw achternaam. Geef in die e-mail ook aan of u de VOG aanvraagt voor een verzoek tot inschrijving in het Rbtv, een plaatsing op de Uitwijklijst, een verzoek tot verlenging van uw inschrijving in het Rbtv of een verzoek tot verlenging van uw plaatsing op de Uitwijklijst. Klik hier voor meer informatie over de digitale VOG