Verklaring omtrent het gedrag

Ik woon in het buitenland. Moet ik een (Nederlandse) Verklaring omtrent het gedrag uploaden?
Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het Rbtv. Uw integriteit moet worden gewaarborgd met een integriteitsverklaring die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land waarin u woont. Woont u minder dan vijf jaar buiten Nederland? Dan moet u ook een Verklaring omtrent het gedrag (Vog) volgens screeningsprofiel 80 uploaden. Dit kan bij de Nederlandse gemeente waar u het laatst stond ingeschreven. Het aanvraagformulier vindt u hier. U kunt ook iemand anders machtigen om een Vog voor u aan te vragen.

 

Ik woon sinds kort in Nederland. Moet ik een Verklaring omtrent het gedrag uploaden?
Als u minder dan vijf jaar in Nederland woont, moet u een (Nederlandse) Verklaring omtrent het gedrag volgens screeningsprofiel 80 uploaden. Het aanvraagformulier daarvoor vindt u hier. Daarnaast moet u een integriteitsverklaring uploaden die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land waarin u eerder woonde.