Verlenging inschrijving Rbtv

Welke voorwaarden gelden voor verlenging van de inschrijving in het Rbtv?
Een inschrijving in het Rbtv is vijf jaar geldig en kan daarna onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Er moet in die vijf jaar een aantal PE-punten zijn behaald in het kader van permanente educatie. Volgens de Wet beëdigde tolken en vertalers moet de tolk/vertaler ook ten minste tien professionele opdrachten hebben uitgevoerd. U hoeft geen bewijs hiervan te uploaden. Als u een verzoek tot verlenging indient, gaan wij ervan uit dat u in de afgelopen vijf jaren tien professionele opdrachten als tolk of vertaler heeft uitgevoerd. U moet wel een nieuwe Verklaring omtrent het gedrag aanleveren. Meer informatie over de verlenging van een inschrijving in het Rbtv vindt u hier.

Kan ik uitstel krijgen voor de verlenging van mijn inschrijving?
Nee. Een inschrijving in het Rbtv vervalt automatisch na vijf jaar. Dit vloeit voort uit artikel 8 van de Wbtv. Uitstel is dan ook niet mogelijk. Als u niet op tijd uw verzoek tot verlenging indient, wordt u op de einddatum automatisch uitgeschreven en bent u vanaf dat moment niet meer te vinden in het Rbtv. U mag in dat geval niet meer werken als beëdigd tolk of beëdigd vertaler.