Verschil Rbtv en Uitwijklijst

Wat is het verschil tussen het Rbtv en de Uitwijklijst?
Het Rbtv en de Uitwijklijst zijn er voor iedereen die op zoek is naar een (beëdigde) tolk of (beëdigde) vertaler.

Het Rbtv is een register waarin tolken en vertalers staan ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk en/of beëdigde vertaler werkzaam te zijn. Tolken en vertalers die in het Rbtv zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen. Bepaalde afnemers zijn wettelijk verplicht om in straf- en vreemdelingenzaken, in beginsel een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten.

Ook de Uitwijklijst is openbaar en te raadplegen via http://www.bureauwbtv.nl/ik-zoek-een-tolk-vertaler/openbaar-zoeken. Door in het veld 'Zoeken in' te kiezen voor 'Uitwijklijst', kunt u zelf controleren of een tolk/vertaler op de Uitwijklijst staat.

Tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan voldoen aan bijna dezelfde voorwaarden zoals die gelden voor het Rbtv. Er is één groot verschil: tolken en vertalers op de Uitwijklijst kunnen niet aantonen dat ze één van de talen waarmee ze werken, op het vereiste niveau beheersen. De reden: er is voor die taal geen opleiding of toets beschikbaar.

Voor de Uitwijklijst geldt geen wettelijke afnameplicht. Tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan zijn niet beëdigd en krijgen geen legitimatiebewijs btv. Vertalers op de Uitwijklijst mogen geen beëdigde vertalingen maken. Klik hier voor meer informatie over de Uitwijklijst.

Bureau Wbtv beheert zowel het Rbtv als de Uitwijklijst.