Voor PE-aanbieders

Een tolk of vertaler die in het Register be√ędigde tolken en vertalers of op de Uitwijklijst staat, moet elke vijf jaar zijn inschrijving of plaatsing verlengen. Bij de beoordeling van een verzoek tot verlenging controleren wij of de tolk/vertaler zijn vakbekwaamheid op peil heeft gehouden met permanente educatie (PE). Tolken en vertalers moeten tijdens hun inschrijferiode 80 PE-punten behalen. Zij kunnen dit onder andere doen door scholingsactiviteiten te volgen bij erkende aanbieders. Opleidingsinstellingen die PE aanbieden voor tolken en vertalers kunnen op verzoek door ons worden aangewezen.

 

Wilt u een erkende opleidingsinstelling worden?
Dien dan een schriftelijk verzoek in bij Bureau Wbtv. Dit verzoek moet u onderbouwen met een kwaliteitsplan. In het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen staan de voorwaarden die gelden voor opleidingsinstellingen.

 

Is uw opleidingsinstelling door ons erkend?
Dan voegen wij u toe aan het overzicht met erkende opleidingen. Verder controleren wij met regelmaat of de kwaliteit van de scholingsactiviteiten die u aanbiedt nog voldoet aan de voorwaarden. Om dit te kunnen controleren moet u een portfolio bijhouden van elke scholingsactiviteit die u aanbiedt.

 

Voordeel voor tolken en vertalers
Tolken en vertalers zijn ervan verzekerd dat de scholingsactiviteiten die door u worden aangeboden, voldoen aan de voorwaarden die voortvloeien uit het Besluit permanente educatie en de Nadere regels Besluit PE. Zij registreren zelf hun behaalde PE-punten in een portaal. Een tolk of vertaler die een scholingsactiviteit heeft gevolgd bij een erkende aanbieder moet hierin een diploma, bewijs van deelname of certificaat uploaden. De kwaliteit, het deskundigheidsbevorderende karakter en de algehele relevantie zijn vastgesteld in het besluit om de aanbieder aan te wijzen. Het aantal PE-punten dat een tolk of vertaler krijgt voor een scholingsactiviteit die hij heeft gevolgd bij een erkende aanbieder, staat vast.