Voor tolken en vertalers

Op deze pagina vindt u de inschrijfprocedure en informatie over o.a. tolk- en vertaalopleidingen, be√ędiging, specialisatie en verlenging van een inschrijving. Ook vindt u hier brochures over de rechten en plichten van ingeschreven tolken en vertalers, de Gedragcode waaraan ingeschreven tolken en vertalers zich moeten houden en een link naar het portaal, Mijn Wbtv, waarmee tolken en vertalers zelf online snel en eenvoudig hun Wbtv-zaken kunnen regelen.

Wilt u werken als be√ędigde tolk of vertaler?

Dan moet u ingeschreven staan in het register. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Voldoet u aan de voorwaarden? Meld u dan aan.

Lees meer

Tolk- en vertaalopleidingen

Hier vindt u een overzicht van alle tolk- en vertaalopleidingen in Nederland, waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het Rbtv.

Lees meer

Taaltoetsen

Wilt u een taaltoets afleggen? Hier vindt u een overzicht van alle aangewezen deskundigen en de voorwaarden waaraan een taaltoets moet voldoen.

Lees meer

Gedragscode Wbtv

In deze Gedragscode staan de normen en waarden die voor tolken en vertalers in hun werk gelden.

Lees meer

Mijn Wbtv

Mijn Wbtv

Via 'Mijn Wbtv' kunt u al uw Wbtv-zaken online regelen.

Lees meer

Tolk- en vertaaltoetsen

Hier vindt u een overzicht van alle tolk- en vertaaltoetsen, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Rbtv.

Lees meer

Tolkvaardigheid en -attitude

Hier vindt u een overzicht van alle opleidingen ter ontwikkeling van tolkvaardigheid en -attitude (taaloverstijgend).

Lees meer