Ik ben al ingeschreven

 

Register beëdigde tolken en vertalers

 

Als u bent ingeschreven in het Rbtv, dan moet u:

Als u bent ingeschreven in het Rbtv, dan kunt u:

  • onder bepaalde voorwaarden, de specialisatie Tolk in Strafzaken of Vertaler in Strafzaken aanvragen. Hiermee laat u aan afnemers zien, dat u op dat gebied geschoold bent en ervaring heeft opgedaan. Onder ' Specialisaties' in het linkermenu vindt u meer informatie.
  • een aanvullend verzoek tot inschrijving of plaatsing indienen. Bijvoorbeeld als u al ingeschreven bent als vertaler Nederlands --> Frans, maar ook ingeschreven wilt worden als vertaler Nederlands --> Engels. In dat geval moet u de reguliere inschrijfprocedure volgen.

Alle informatie over de rechten en plichten van tolken en vertalers die in het Rbtv staan, vindt u in onze brochure ‘Register staat voor kwaliteit. Ingeschreven in het Rbtv. En dan?’.

 

Uitwijklijst

 

Als u bent geplaatst op de Uitwijklijst, dan moet u:

Een plaatsing op de Uitwijklijst geeft geen recht op beëdiging.

 

Als u bent geplaatst op de Uitwijklijst, dan kunt u:

Een plaatsing op de Uitwijklijst geeft geen recht op specialisatievermelding.

Alle informatie over de rechten en plichten van tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan, vindt u in onze brochure 'Betrouwbare bron van kwaliteit. Op de Uitwijklijst. En dan?'