Beëdiging

Verzoek tot beëdiging indienen

Als u in het Rbtv bent ingeschreven als vertaler (alleen C1-niveau mogelijk) of als tolk (op C1-niveau of B2-niveau) krijgt u daarvan een bewijs van Bureau Wbtv. Met dat bewijs van inschrijving moet u bij de rechtbank waaronder uw woonplaats valt een verzoek tot beëdiging indienen. In het besluit dat wij meesturen met het bewijs van inschrijving leest u meer informatie. 

Via deze link kunt u bekijken op welke locaties de rechtbanken zich bevinden: Beëdiging bij rechtbank

Neem contact op met de rechtbank in het arrondissement van uw woonplaats om te vragen hoe u een verzoek tot beëdiging kunt indienen. Dit verschilt per rechtbank.


Akte van beëdiging

Als u het verzoek tot beëdiging heeft ingediend, nodigt de rechtbank u uit om tijdens een zitting voor de rechter de eed of belofte af te leggen. Als u de eed of belofte heeft afgelegd, krijgt u van de rechtbank een akte van beëdiging (proces-verbaal). Die akte moet u via 'Mijn Wbtv' uploaden en toevoegen aan uw gegevens om uw inschrijving in het register te voltooien. Zorg ervoor dat u binnen twee maanden na de datum van het besluit beëdigd bent en dat wij de beëdigingsbeschikking van u hebben ontvangen. Op die manier voorkomt u doorhaling van uw inschrijving op grond van artikel 9, vierde lid, Wet beëdigde tolken en vertalers.


Legitimatiebewijs btv/'tolkenpasje'

Zodra wij uw akte hebben ontvangen, sturen wij u per post uw legitimatiebewijs btv ('pasje') toe, waarmee u kunt aantonen dat u in het Rbtv ingeschreven bent. Opdrachtgevers kunnen u om deze legitimatie vragen. Ook B2-tolken en vertalers krijgen een legitimatiebewijs btv.

 

Gedragscode Wbtv

Met uw inschrijving in het Rbtv conformeert u zich aan de Gedragscode Wbtv. Hierin staan belangrijke gedragsregels vermeld, die van belang zijn voor u als beëdigd tolk en/of vertaler. Lees de gedragscode dus goed door.