Beëdiging

Als u bent ingeschreven in het register, dan krijgt u daarvan een bewijs. Met dat bewijs van inschrijving moet u bij de rechtbank waaronder uw woonplaats valt een verzoek tot beëdiging indienen. Als u op onderstaande link klikt, kunt u bekijken op welke locaties de elf rechtbanken zich bevinden. Neem contact op met de betreffende rechtbank om te vragen hoe u een verzoek tot beëdiging kunt indienen. Dit verschilt per rechtbank.

 

Beëdiging bij rechtbank  

 

Als u het verzoek tot beëdiging heeft ingediend, nodigt de rechtbank u vervolgens uit om tijdens een zitting voor de rechter de eed of belofte af te leggen. Als u de eed of belofte heeft afgelegd, krijgt u van de rechtbank een akte van beëdiging (proces-verbaal). Die akte moet u via 'Mijn Wbtv' uploaden en toevoegen aan uw gegevens om uw inschrijving in het register te voltooien. Zorg ervoor dat u binnen twee maanden na de datum van het besluit beëdigd bent en dat wij de beëdigingsbeschikking van u hebben ontvangen. Op die manier voorkomt u doorhaling van uw inschrijving op grond van artikel 9, vierde lid, Wet beëdigde tolken en vertalers. Zodra wij uw akte hebben ontvangen, sturen wij u per post uw legitimatiepas btv ('pasje'), waarmee u kunt aantonen dat u in het Rbtv ingeschreven bent. Opdrachtgevers kunnen u om deze legitimatie vragen.