Specialisatie

Bent u als tolk of vertaler op C1-niveau (niveau 1) ingeschreven in het Rbtv? Dan kunt u een specialisatie bij die inschrijving krijgen. Voor het verkrijgen van een specialisatie moet u met stukken aantonen dat u gerichte scholing heeft gevolgd en ervaring heeft opgedaan in een bepaald werkgebied. Een verzoek tot het vermelden van een specialisatie kunt u indienen via 'Mijn Wbtv'. Een afnemer kan een specialisatie gebruiken bij het zoeken naar en selecteren van een beëdigde tolk of vertaler in het Rbtv. Het aanvragen van een specialisatie is kosteloos.

 

Op dit moment heeft Bureau Wbtv twee specialisaties vastgesteld: 

  • Tolk in strafzaken
  • Vertaler in strafzaken

Het verkrijgen van andere specialisaties is (nog) niet mogelijk. Bureau Wbtv houdt de signalen uit de branche in de gaten om te bepalen aan welke specialisaties behoefte is.


Let op: Bent u als tolk in het Rbtv ingeschreven op B2-niveau of staat u op de Uitwijklijst? Dan is het verkrijgen van een specialisatie niet mogelijk.


In onderstaande stukken vindt u de voorwaarden voor het verkrijgen van de specialisaties tolk in strafzaken en vertaler in strafzaken.

 

Aantonen ervaring als tolk in strafzaken

Zoals u in het Besluit aanwijzen specialisatie kunt lezen, moet een tolk over minstens 50 uur werkervaring als ‘tolk in strafzaken’ beschikken om deze specialisatie te kunnen krijgen. U kunt deze werkervaring op meerdere manieren aantonen. U mag referenties of verklaringen van uw werk- en/of opdrachtgevers sturen. U mag ook zelf een overzicht van uw werkervaring als ‘tolk in strafzaken’ opstellen. Wij hebben voor u een voorbeeldoverzicht opgesteld dat u hiervoor kunt gebruiken: voorbeeldoverzicht 50 uur werkervaring als ‘tolk in strafzaken’.

 

Aantonen ervaring als vertaler in strafzaken

Zoals u in het Besluit aanwijzen specialisatie kunt lezen, moet een vertaler minimaal 25.000 woorden hebben vertaald als 'vertaler in strafzaken' om deze specialisatie te kunnen krijgen. U kunt deze werkervaring op meerdere manieren aantonen. U mag referenties of verklaringen van uw werk- en/of opdrachtgevers sturen. U mag ook zelf een overzicht van uw werkervaring als ‘vertaler in strafzaken’ opstellen. Wij hebben voor u een voorbeeldoverzicht opgesteld dat u hiervoor kunt gebruiken: voorbeeldoverzicht 25.000 woorden vertaald als 'vertaler in strafzaken'.