Specialisatie

Bent u als tolk of vertaler op C1-niveau (niveau 1) ingeschreven in het Rbtv? Dan kunt u een specialisatie bij uw inschrijving krijgen. Voor het verkrijgen van een specialisatie moet u met stukken aantonen dat u beschikt over de betreffende vaardigheid en dat u ervaring heeft opgedaan in een bepaald werkgebied.
 

Indienen van een aanvraag

Een verzoek tot het vermelden van een specialisatie kunt u indienen via Mijn Wbtv. Een afnemer kan bij het zoeken naar en selecteren van een beëdigde tolk of vertaler in het Rbtv een specialisatie gebruiken als verfijning van zijn zoekopdracht. Het aanvragen van een specialisatie is kosteloos.


De specialisaties

Met ingang van 1 september 2021 is het mogelijk om de volgende specialisaties te verkrijgen:
 

  • Voor tolken binnen het strafrechtelijke domein:
    • Gerechtstolk in strafzaken.
    • Verhoortolk.
    • Interceptietolk.

Voor elk van deze specialisaties gelden aparte voorwaarden en competenties. Zie hiervoor het Besluit aanwijzen specialisatie

Overgangsregeling

Voor tolken die op 1 september 2021 de specialisatie ’Tolk in strafzaken’ bij hun inschrijving op C1-niveau van het ERK vermeld hebben, geldt de volgende overgangsregeling: van rechtswege wordt de specialisatie ‘Tolk in strafzaken’  omgezet in de specialisatie 'Gerechtstolk in strafzaken' en 'Verhoortolk'.                 

Deze overgangsregeling geldt niet voor de specialisatie ‘Interceptietolk’, aangezien dit per 1 september 2021 een nieuwe specialisatie is.

 

  • Voor vertalers binnen het strafrechtelijke domein:
    • Vertaler in strafzaken.

Voor vertalers blijft de specialisatie ‘Vertaler in strafzaken’ ongewijzigd. In het nieuwe ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ zijn de voorwaarden anders geformuleerd, om het aantonen van de werkervaring en de vertaalvaardigheid in strafzaken per vertaalrichting te verduidelijken.

Het verkrijgen van andere specialisaties is (nog) niet mogelijk. Bureau Wbtv houdt de signalen uit de branche in de gaten, om te bepalen aan welke specialisaties behoefte is.

Let op: Bent u als tolk in het Rbtv ingeschreven op B2-niveau of staat u op de Uitwijklijst? Dan is het verkrijgen van een specialisatie niet mogelijk.

In de bibliotheek vindt u het ‘Besluit specialisatie’ en het ‘Besluit aanwijzen specialisaties’. In deze besluiten vindt u de voorwaarden voor het verkrijgen van de vermelding van de verschillende specialisaties.


Aantonen ervaring als Gerechtstolk in strafzaken, Verhoortolk en Interceptietolk

Zoals u in het ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ kunt lezen, moet een tolk over minstens 50 uur werkervaring als tolk in de betreffende specialisatie beschikken om een vermelding van deze specialisaties te kunnen krijgen, naast de andere voorwaarden die gelden. U kunt deze werkervaring op meerdere manieren aantonen. U mag referenties of verklaringen van uw werk- en/of opdrachtgevers sturen. U mag ook zelf een overzicht van uw werkervaring als ‘Tolk in strafzaken’ opstellen. Wij hebben voor u een voorbeeldoverzicht opgesteld dat u hiervoor kunt gebruiken: Voorbeeldoverzicht werkervaring als 'Tolk in strafzaken'.


Aantonen ervaring als Vertaler in strafzaken

Zoals u in het Besluit aanwijzen specialisaties kunt lezen, moet een vertaler minimaal 25.000 woorden hebben vertaald als 'vertaler in strafzaken’ om deze specialisatie te kunnen krijgen, naast de andere geldende voorwaarden. U kunt deze werkervaring op meerdere manieren aantonen. U mag referenties of verklaringen van uw werk- en/of opdrachtgevers sturen. U mag ook zelf een overzicht van uw werkervaring als ‘Vertaler in strafzaken’ opstellen. Wij hebben voor u een voorbeeldoverzicht opgesteld dat u hiervoor kunt gebruiken: Voorbeeldoverzicht werkervaring als 'Vertaler in strafzaken'.