Bezwaar of klacht?

Het verschil tussen bezwaar en klacht

Bezwaren en klachten zijn niet hetzelfde. Toch halen veel mensen deze begrippen door elkaar. U dient bezwaar in als u het niet eens bent met een besluit van Bureau Wbtv. Een klacht dient u in tegen het gedrag van een medewerker van Bureau Wbtv of tegen een tolk/vertaler.

Klacht tegen een medewerker

Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van (een medewerker van) Bureau Wbtv? Dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u niet op tijd antwoord krijgt op uw e-mail of omdat u vindt dat u niet prettig behandeld bent. Zie voor meer informatie de klachtenprocedure van de Raad voor Rechtsbijstand, waarvan Bureau Wbtv een onderdeel is.


Klacht tegen een tolk/vertaler

U kunt een klacht tegen een tolk of vertaler indienen als een tolk bijvoorbeeld al meerdere keren niet is komen opdagen bij gereserveerde tolkdiensten of als een vertaler veel fouten heeft gemaakt in zijn vertaling. Meer informatie over deze klachtenprocedure.