Hoe dien ik een bezwaar in?

Een bezwaar moet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen. Wij adviseren u om gebruik te maken van dit bezwaarformulier.

Wilt u geen gebruik maken van het bezwaarformulier? Stuur dan een bezwaarschrift met daarin in elk geval de volgende gegevens:

 

  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • de redenen van uw bezwaar;
  • het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • uw naam en adres;
  • uw handtekening.

Stuur bij voorkeur een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt het bezwaarschrift per post of per e-mail sturen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

 

Postadres: Bureau Wbtv, Postbus 2349, 5202 CH 's-Hertogenbosch

E-mailadres: bezwaarwbtv@rvr.org