Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Uw bezwaarschrift wordt mogelijk voorgelegd aan de Commissie voor bezwaar. U ontvangt hiervoor dan te zijner tijd een uitnodiging. Na de hoorzitting brengt die commissie advies aan Bureau Wbtv uit. Wij nemen een besluit op uw bezwaar en houden daarbij rekening met het advies van de Commissie voor bezwaar. Als wij afwijken van het advies leggen we ook uit waarom. In de overige gevallen nemen wij een besluit op uw bezwaar zonder tussenkomst van de Commissie voor bezwaar. Aan de hand van uw bezwaarschrift kijken wij dan opnieuw naar uw verzoek en het besluit.