Informatie over de verlengingsprocedure

Wilt u een verzoek tot verlenging indienen?

Start dan een dienst Verlenging via 'Mijn Wbtv' en upload de volgende stukken:

  • een Verklaring Omtrent het Gedrag* of een buitenlandse integriteitsverklaring**, niet ouder dan drie maanden;
  • een recente pasfoto.

*U kunt de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen met het papieren aanvraagformulier of  digitaal aanvragen
**Een buitenlandse integriteitsverklaring moet zijn voorzien van een Nederlandse vertaling. Dit hoeft geen gewaarmerkte (beëdigde) vertaling te zijn.

Permanente educatie
Daarnaast moet u per inschrijving 80 PE-punten hebben geregistreerd en de vereiste bijlagen per activiteit hebben geupload. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Permanente educatie.

Tien professionele opdrachten
Volgens de Wbtv moet u gedurende uw inschrijving van vijf jaar, tien professionele werkopdrachten als tolk of vertaler hebben uitgevoerd. U hoeft echter geen bewijs van uw werkervaring te uploaden. Als u een verzoek tot verlenging indient, gaan wij ervan uit dat u in de afgelopen vijf jaren tien professionele opdrachten heeft uitgevoerd.

Tip: zorg ervoor dat u de benodigde documenten van tevoren heeft ingescand en op uw computer of laptop heeft opgeslagen. Dat maakt het eenvoudig om vanuit 'Mijn Wbtv' de gevraagde stukken te uploaden.

 

Wat zijn de kosten?

Bij het indienen van een verzoek tot verlenging van uw inschrijving moet u rekening houden met de volgende kosten:

  • kosten verzoek: € 75,- (wettelijk vastgesteld). U kunt dit bedrag via 'Mijn Wbtv' direct betalen met iDEAL;
  • kosten Verklaring omtrent het gedrag: € 41,35 (te voldoen bij uw gemeente);
  • eventuele kosten in verband met het laten maken van een pasfoto.


Hoe lang duurt de verlengingsprocedure?

Binnen vier weken nadat u de leges heeft betaald, nemen wij een besluit op uw verzoek tot verlenging. Is uw verzoek onvolledig? Dan stellen wij u in de gelegenheid uw verzoek aan te vullen. Na het verlopen van de termijn voor het uploaden van aanvullende informatie, nemen wij een beslissing op basis van de stukken die zich op dat moment in uw dossier bevinden.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit dat u van ons heeft ontvangen? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina Bezwaar.