Verlenging

Verlenging inschrijving register

Uw inschrijving in het register is vijf jaar geldig. Als u daarna ingeschreven wilt blijven, moet u een verzoek tot verlenging indienen. Aan verlenging van een inschrijving zijn voorwaarden verbonden.

Wilt u een verzoek tot inschrijving indienen? Volg dan onderstaande drie stappen:

  1. Lees de voorwaarden voor verlenging van een inschrijving;
  2. Log via DigiD in op 'Mijn Wbtv'
  3. Dien uw verzoek tot verlenging in.

Dient u geen verzoek tot verlenging in?
Dan eindigt uw inschrijving automatisch na vijf jaren. U mag dan geen werkzaamheden meer uitvoeren als beëdigd tolk of beëdigd vertaler. Meer informatie vindt u in het Besluit verlenging inschrijving Rbtv.


Verlenging specialisatie register

Heeft u een specialisatie bij uw inschrijving in het register? Dan moet u die op hetzelfde moment laten verlengen als uw inschrijving. Verlenging is mogelijk als u, tijdens de duur van uw specialisatievermelding, heeft voldaan aan uw PE-verplichting en als u de verplichte opdrachten heeft uitgevoerd. Daarnaast kan een specialisatie pas worden verlengd als de bijbehorende inschrijving in het register ook is verlengd.
Dient u geen verzoek tot verlenging van uw specialisatie in? Dan eindigt uw specialisatievermelding automatisch. Meer informatie vindt u in het Besluit verlenging inschrijving Rbtv.

 

Verlenging plaatsing Uitwijklijst

Uw plaatsing op de Uitwijklijst is vijf jaar geldig. Als u daarna op de Uitwijklijst geplaatst wilt blijven, moet u een verzoek tot verlenging indienen. Verlenging van uw plaatsing is mogelijk als u, tijdens de plaatsingsduur van vijf jaren, heeft voldaan aan uw PE-verplichting. Dient u geen verzoek tot verlenging in? Dan eindigt uw plaatsing automatisch na vijf jaren. Meer informatie vindt u in het Besluit uitwijklijst Wbtv.

 

Is uw inschrijving verlopen?

Is uw inschrijving in het register verlopen? Dan kunt u geen verzoek tot verlenging meer indienen. Een inschrijving verloopt na vijf jaren automatisch. Op grond van artikel 4 van het Besluit verlenging inschrijving Rbtv kunt u alleen nog een verzoek tot hernieuwde inschrijving in het Rbtv indienen. Hiervoor moet u de reguliere inschrijfprocedure volgen. U moet dan aantonen dat u aan de inschrijfvoorwaarden voldoet zoals die op dat moment gelden én u moet voldoen aan de voorwaarden voor verlenging (voldoende PE-punten geregistreerd en ten  minste 20 uren tolkuren dan wel 4.000 vertaalde woorden per inschrijving uitgevoerd).
Alleen als Bureau Wbtv heeft geoordeeld dat u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u opnieuw ingeschreven en kunt u weer als beëdigd tolk of vertaler werken.

 

Vrijstelling van verlengingsvoorwaarden

Er zijn omstandigheden denkbaar waarin het redelijk is om de inschrijving te verlengen, hoewel u niet voldoet aan alle verlengingsvoorwaarden. Deze uitzonderingsmogelijkheid is vastgelegd in de Regeling verlenging inschrijving Rbtv. Als u gedurende de voorgaande inschrijvingsperiode een jaar of langer voor 50% of meer arbeidsongeschiktheid was, kunt u om vrijstelling van verlengingsvoorwaarden verzoeken. Meer informatie vindt u in de regeling.