Verplichte opdrachten voor verlenging

Voor het verlengen van een inschrijving of specialisatievermelding in het register, moeten tolken en vertalers een verplicht aantal tolk-/vertaalopdrachten hebben uitgevoerd of aantal woorden hebben vertaald. Die verplichting geldt niet voor het verlengen van een plaatsing op de Uitwijklijst.

 

Verlenging van een inschrijving in het Rbtv

Wilt u een inschrijving in het Rbtv laten verlengen? Dan moet u, tijdens die inschrijving:

  • ten minste 80 PE punten hebben behaald, waarvan ten minste 40 PE punten in de categorie scholingsactiviteiten;
  • ten minste 20 tolkuren hebben uitgevoerd, als het gaat om een inschrijving als tolk;
  • ten minste 4.000 woorden hebben vertaald, als het gaat om een inschrijving als vertaler. 

Verlenging van een specialisatievermelding

Wilt u een specialisatievermelding laten verlengen? Dan moet u, tijdens die specialisatievermelding:

  • 50 uren hebben getolkt op het gebied van de specialisatie, als het gaat om de specialisatie Tolk in strafzaken;
  • 25.000 woorden hebben vertaald op het gebied van de specialisatie, als het gaat om de specialisatie Vertaler in strafzaken.

Het bewijs van werkervaring kunt u uploaden via 'Mijn Wbtv'. U mag zelf een overzicht opstellen van uw werkervaring, bijvoorbeeld in Excel. Hierbij moet u in elk geval aangeven wie de opdrachtgever was, op welke datum u de opdracht heeft uitgevoerd, een globale omschrijving van de opdracht en om hoeveel uren of woorden het gaat. Uit het document moet blijken dat het om werkervaring als tolk of vertaler in strafzaken gaat. U kunt de werkervaring ook aantonen met urenstaten, referenties of verklaringen van uw werk- of opdrachtgevers.