Verplichte opdrachten

Voor het verlengen van een inschrijving of specialisatievermelding in het register, moeten tolken en vertalers een verplicht aantal tolk-/vertaalopdrachten hebben uitgevoerd of aantal woorden hebben vertaald. Die verplichting geldt niet voor het verlengen van een plaatsing op de Uitwijklijst.

 

Verlenging van een inschrijving in het register

Wilt u een inschrijving in het register laten verlengen? Dan moet u, tijdens die inschrijving:

  • tien professionele tolkopdrachten hebben uitgevoerd, als het gaat om een inschrijving als tolk;
  • tien professionele vertaalopdrachten hebben uitgevoerd, als het gaat om een inschrijving als vertaler.

Als u uw verzoek tot verlenging indient, geeft u daarmee automatisch aan dat u aan deze voorwaarde(n) heeft voldaan. U hoeft dus geen bewijs van uw werkervaring te uploaden. Wij gaan ervan uit dat u in de afgelopen vijf jaren tien professionele opdrachten heeft uitgevoerd. Wij kunnen u wel altijd, in het kader van een steekproef, vragen om bewijsstukken aan te leveren.

 

Verlenging van een specialisatievermelding

Wilt u een specialisatievermelding laten verlengen? Dan moet u, tijdens die specialisatievermelding:

  • 50 uren hebben getolkt op het gebied van de specialisatie, als het gaat om de specialisatie Tolk in strafzaken;
  • 25.000 woorden hebben vertaald op het gebied van de specialisatie, als het gaat om de specialisatie Vertaler in strafzaken.

In het geval van specialisatievermelding moet u wel bewijs van werkervaring uploaden via 'Mijn Wbtv'. U mag zelf een overzicht opstellen van uw werkervaring, bijvoorbeeld in Excel. Hierbij moet u in elk geval aangeven wie de opdrachtgever was, op welke datum u de opdracht heeft uitgevoerd, een globale omschrijving van de opdracht en om hoeveel uren of woorden het gaat. Uit het document moet blijken dat het om werkervaring als tolk of vertaler in strafzaken gaat. U kunt de werkervaring ook aantonen met urenstaten, referenties of verklaringen van uw werk- of opdrachtgevers.