Verzoek tot inschrijving indienen

Wilt u een verzoek tot inschrijving indienen? 

Volg dan onderstaande stappen:

  1. Lees de voorwaarden voor inschrijving
  2. Log via DigiD in op Mijn Wbtv
  3. Dien uw verzoek tot inschrijving in.  

De inschrijfprocedure

Hier leest u onder andere welke stukken u moet uploaden bij uw inschrijvingsverzoek, hoe lang de inschrijfprocedure duurt, wat de kosten zijn en wat de gevolgen van een inschrijving of afwijzing zijn.

 

De inschrijvingsvoorwaarden

Op 1 juli 2020 is het vernieuwde Register beĆ«digde tolken en vertalers (Rbtv) van kracht gegaan. Hier leest u de officiĆ«le bekendmaking. In het vernieuwde register bestaat de mogelijkheid om tolken op twee taalniveaus uit te vragen, te weten het C1 en B2 niveau. Inschrijven kan dus vanaf heden ook op beide niveaus.


Wilt u ingeschreven worden? Dan moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen.

De voorwaarden zijn nader uitgewerkt in het Besluit inschrijving Rbtv en het Besluit Uitwijklijst Wbtv.