Overzicht aangewezen deskundigen

Bureau Wbtv heeft de volgende deskundigen aangewezen die een taaltoets op C1-niveau mogen afnemen.

 

Heeft u bij een van deze aangewezen deskundigen een taaltoets afgelegd? Dan hoeft u alleen het certificaat te uploaden in Mijn Wbtv bij uw verzoek tot inschrijving. U hoeft in dat geval geen informatie mee te sturen over de duur van de toets, de wijze van toetsen, het toetsmateriaal, enzovoort.


Let wel: alleen een certificaat van een taaltoets op C1-niveau, is niet voldoende voor inschrijving in het Rbtv. Taalvaardigheid op C1-niveau is één van de voorwaarden. U moet ook aantonen dat u voldoet aan de overige voorwaarden onder het kopje 'Inschrijving is ook mogelijk als u voldoet aan deze vier voorwaarden'.