Opleidingen en toetsen voor Rbtv

Hieronder vindt u een overzicht van de tolk- en vertaalopleidingen en -toetsen, waarvan het diploma of certificaat recht geeft op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op C1-niveau.


Tolk- en vertaalopleidingen in Nederland

Hier vindt u een overzicht van de tolk- en vertaalopleidingen die in Nederland worden aangeboden, waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het Rbtv op C1-niveau.


Tolk- en vertaalopleidingen in België

Hier vindt u een overzicht van de tolk- en vertaalopleidingen die in België worden aangeboden, waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het Rbtv op C1-niveau.


Tolk- en vertaaltoetsen in Nederland en België

Hier vindt u een overzicht van de tolk- en vertaaltoetsen die in Nederland en België worden aangeboden, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Rbtv op C1-niveau.