Permanente educatie

Om uw inschrijving na vijf jaar te kunnen verlengen moet u permanente educatie (PE) volgen. Vereist is dat u per talencombinatie en/of vertaalrichting waarop uw verzoek tot verlenging betrekking heeft, ten minste 80 PE-punten heeft geregistreerd via ‘Mijn Wbtv’. PE-punten kunnen voor meerdere inschrijvingen meetellen. Lees hierover meer bij de Veelgestelde vragen over PE.


Categorieën

Er zijn twee hoofdcategorieën voor permanente educatie:
 

  1. Scholingsactiviteiten: PE-punten die u in deze categorie registreert tellen, mits ze voldoen aan de voorwaarden, allemaal mee bij de beoordeling van uw verzoek tot verlenging van uw inschrijving of plaatsing.
  2. Overige activiteiten: in deze categorie tellen, mits ze voldoen aan de voorwaarden, maximaal 40 PE-punten mee bij de beoordeling van uw verzoek tot verlenging van uw inschrijving of plaatsing.

In artikel 1 en 2 en de bijbehorende toelichting van de Nadere Regels Besluit PE vindt u meer informatie over de categorie Scholingsactiviteiten. In artikel 3 van dit besluit en de bijbehorende toelichting leest u meer over de categorie Overige activiteiten.


Relevantie

U moet kunnen onderbouwen dat de door u gevolgde (scholings)activiteit voor u relevant is. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij onderstaande formulieren aan die u kunt gebruiken. U kunt hierop aangeven op welke wijze de activiteit heeft bijgedragen aan het op peil houden of ontwikkelen van één of meerdere competenties. U bent niet verplicht deze formulieren te gebruiken. Wel kunnen wij u achteraf, in het kader van een steekproef, verzoeken alsnog schriftelijk aan te geven waarom de activiteit voor u relevant is.


Formulier PE-punten scholingsactiviteit

Formulier PE-punten overige activiteit

 

PE-punten voor specialisatie

Om uw specialisatie te verlengen moet u per specialisatie per jaar gemiddeld vier PE-punten registreren. U mag zelf bepalen wanneer u deze PE-specialisatiepunten behaalt gedurende de vermelding van uw specialisatie. U mag alle PE-specialisatiepunten dus bijvoorbeeld ook in één jaar tijd behalen.

 

Handleiding registreren PE-punten

Het registreren van PE-punten komt aan bod in bovenstaande algemene handleiding. Omdat wij merkten dat er behoefte is aan een uitgebreidere toelichting op het registreren van PE-punten, hebben wij hiervoor een aparte handleiding ontwikkeld waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat u moet doen.

 

Instructievideo registreren PE-punten

Voor hulp bij het registreren van uw PE-punten in 'Mijn Wbtv' hebben wij ook een instructievideo gemaakt, waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat u moet doen.


Meer informatie

Voor meer informatie over permanente educatie verwijzen wij u naar het Besluit permanente educatie
Lees ook de Veelgestelde vragen over PE