Erkende opleidingen

Wilt u bijscholing volgen waarvan de kwaliteit geborgd is en het aantal PE-punten vast staat? Dan kunt u scholingsactiviteiten volgen bij opleidingsinstellingen die door Bureau Wbtv zijn aangewezen. Aangewezen opleidingsinstellingen noemen we erkende opleidingen.

 

Hieronder ziet u welke opleidingen zijn erkend:

Deze instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen.

 

Heeft u een scholingsactiviteit bij een erkende opleiding succesvol afgerond?

Dan kunt u volstaan met het opsturen of uploaden van een bewijs van deelname of certificaat. Het aantal PE-punten dat u hiervoor kunt registreren staat vast. Ook als u de scholingsactiviteit heeft gevolgd vóór de datum van aanwijzing. Let wel: of een scholingsactiviteit relevant is, blijft een individuele afweging van de tolk of vertaler.

 

Controle

Wij blijven de kwaliteit van de erkende opleidingen controleren. Blijkt op enig moment dat de opleidingsinstelling niet meer voldoet aan het ingediende kwaliteitsplan, dan kunnen wij de aanwijzing intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de PE-punten die u tot dan toe heeft verworven.