Permanente educatie (PE)

Om uw inschrijving te verlengen moet u per talencombinatie en/of vertaalrichting ten minste 80 PE-punten registreren via ‘Mijn Wbtv’.

In het Besluit permanente educatie staan de voorwaarden voor de verplichte bijscholing. Permanente educatie is een deskundigheidsbevorderende activiteit die bijdraagt aan het op peil houden of uitbreiden van competenties uit het Landelijk profiel van eindcompetenties tolken hbo-opleidingen Nederland en Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen vertalen Nederland.
 

Categorieën

Er zijn twee hoofdcategorieën voor permanente educatie:

  1. Scholingsactiviteiten: PE-punten die u in deze categorie registreert tellen, mits ze voldoen aan de voorwaarden, allemaal mee bij de beoordeling van uw verzoek tot verlenging van uw inschrijving of plaatsing;
  2. Overige activiteiten: in deze categorie tellen, mits ze voldoen aan de voorwaarden, maximaal 40 PE-punten mee bij de beoordeling van uw verzoek tot verlenging van uw inschrijving of plaatsing.

Voor alle activiteiten geldt dat u met een van onderstaande formulieren moet kunnen aangeven op welke wijze de activiteit heeft bijgedragen aan het op peil houden of ontwikkelen van één of meerdere competenties.

Scholingsactiviteiten

U kunt bijscholing volgen bij erkende (door ons aangewezen) opleidinginstellingen en bij niet erkende opleidingsinstellingen. Als u scholingsactiviteiten volgt bij een erkende aanbieder hoeft u enkel een bewijs van deelname of certificaat bij uw registratie te voegen. De kwaliteit, het deskundigheidsbevorderende karakter en de algehele relevantie zijn vastgesteld in het besluit om de aanbieder aan te wijzen. Het aantal PE-punten dat u hiervoor kunt registreren staat vast. Ook als u de scholingsactiviteit heeft gevolgd vóór de datum van aanwijzing.

Let wel: u moet kunnen onderbouwen dat de door u gevolgde scholingsactiviteit voor u relevant is. U moet kunnen uitleggen waarom u een bepaalde scholingsactiviteit heeft gevolgd. U heeft bijvoorbeeld een cursus Tolken in strafrecht gevolgd, omdat u regelmatig bij de rechtbank als tolk in strafzaken optreedt of omdat u zich hierin wilt ontwikkelen. Of u bent vertaler Spaans --> Nederlands en heeft een cursus Spaans voor gevorderden gevolgd, om uw woordenschat te verbreden. Voor de onderbouwing kunt u bovenstaande formulieren gebruiken.

 

Heeft u een scholingsactiviteit gevolgd bij een erkende aanbieder?

Upload dan de volgende documenten:

  1. een onderbouwing waarom de activiteit relevant is voor uw inschrijving(en) in het Rbtv/op de Uitwijklijst. Het ‘Formulier PE-punten scholingsactiviteit’ helpt u hierbij.
  2. een bewijs van deelname met daarop het aantal PE-punten. De aanbieder van de scholingsactiviteit bepaalt de studiebelasting en het aantal PE-punten dat u mag registreren.

Heeft u een scholingsactiviteit gevolgd bij een niet erkende opleidingsinstelling?

Upload dan de volgende documenten:

  1. een onderbouwing waarom de activiteit relevant is voor uw inschrijving(en) in het Rbtv/op de Uitwijklijst. Het ‘Formulier PE-punten scholingsactiviteit’ helpt u hierbij.
  2. de verplichte bijlagen die staan genoemd op het ‘Formulier PE-punten scholingsactiviteit’

Heeft u een specialisatie?

Om uw specialisatie te verlengen moet u per specialisatie per jaar gemiddeld vier PE-punten registreren. U mag zelf bepalen wanneer u deze PE-specialisatiepunten behaalt gedurende de vermelding van uw specialisatie. U mag alle PE-specialisatiepunten dus bijvoorbeeld ook in één jaar tijd behalen.