Permanente educatie

Om uw inschrijving na vijf jaar te kunnen verlengen moet u permanente educatie (PE) volgen. Vereist is dat u per talencombinatie en/of vertaalrichting waarop uw verzoek tot verlenging betrekking heeft, ten minste 80 PE-punten heeft geregistreerd via ‘Mijn Wbtv’. PE-punten kunnen voor meerdere inschrijvingen meetellen. Lees hierover meer bij de Veelgestelde vragen over PE.


Categorieën

Er zijn twee hoofdcategorieën voor permanente educatie:
 

  1. Scholingsactiviteiten: PE-punten die u in deze categorie registreert tellen, mits ze voldoen aan de voorwaarden, allemaal mee bij de beoordeling van uw verzoek tot verlenging van uw inschrijving of plaatsing.
  2. Overige activiteiten: in deze categorie tellen, mits ze voldoen aan de voorwaarden, maximaal 40 PE-punten mee bij de beoordeling van uw verzoek tot verlenging van uw inschrijving of plaatsing.

In het Besluit Permanente educatie Wbtv vindt u meer informatie over deze categorieen. 


Relevantie

U moet kunnen onderbouwen dat de door u gevolgde (scholings)activiteit voor u relevant is. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij onderstaande formulieren aan die u kunt gebruiken. U kunt op deze formulieren aangeven op welke wijze de activiteit heeft bijgedragen aan het op peil houden of ontwikkelen van één of meerdere competenties. 


Formulier PE-punten scholingsactiviteit

Formulier PE-punten overige activiteit

 

PE-punten voor specialisatie

Om uw specialisatie te verlengen moet u per specialisatie per jaar gemiddeld vier PE-punten registreren. U mag zelf bepalen wanneer u deze PE-specialisatiepunten behaalt gedurende de vermelding van uw specialisatie. U mag alle PE-specialisatiepunten dus bijvoorbeeld ook in één jaar tijd behalen.


Meer informatie