Scholingsactiviteiten

U kunt scholingsactiviteiten volgen bij erkende aanbieders en bij niet-erkende aanbieders.

 

Hieronder vindt u informatie over wat de mogelijkheden zijn en welke stukken u moet uploaden.


Heeft u een scholingsactiviteit gevolgd bij een erkende aanbieder? Upload dan de volgende documenten: 

  1. een diploma, certificaat of bewijs van deelname met daarop het aantal PE-punten.
  2. de verplichte bijlagen die staan genoemd op het Formulier PE-punten scholingsactiviteit.

U hoeft geen andere stukken te uploaden. Het deskundigheidsbevorderende karakter, de kwaliteit en de algehele relevantie zijn vastgesteld in het besluit om de aanbieder aan te wijzen. De aanbieder van de scholingsactiviteit bepaalt de studiebelasting en het aantal PE-punten dat u mag registreren. Het aantal PE-punten dat u kunt registreren, staat vast.


Heeft u een scholingsactiviteit gevolgd bij een niet-erkende aanbieder? Upload dan de volgende documenten:

  1. een diploma, certificaat of bewijs van deelname met daarop het aantal PE-punten. De aanbieder van de scholingsactiviteit bepaalt, op basis van het Besluit permanente educatie, de studiebelasting en het aantal PE-punten dat u mag registreren.
  2. de verplichte bijlagen die staan genoemd op het Formulier PE-punten scholingsactiviteit.


Heeft u een scholingsactiviteit bij een door NVAO geaccrediteerde onderwijsinstelling met goed gevolg afgerond? Upload dan het volgende document: 

  1. een diploma of cijferlijst waaruit het aantal behaalde studiepunten blijkt.

Geaccrediteerde onderwijsinstellingen werken met het European Credit Transfer System (ECTS). 1 ECTS staat gelijk aan 28 uren studiebelasting en dus 28 PE-punten.