Register en Uitwijklijst

Register en voorwaarden

In het Rbtv staan namen en gegevens van alle personen die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigd vertaler te werken. Alleen tolken en vertalers die in het Rbtv staan én beëdigd zijn, mogen gewaarmerkte vertalingen maken of werkzaamheden als beëdigde tolk uitvoeren. 

 

Inschrijving in het register is onder andere mogelijk op basis van een:

Ga naar de Voorwaarden voor inschrijving in het register voor meer informatie.

 

Uitwijklijst en voorwaarden

Op de Uitwijklijst staan tolken en vertalers die bijna voldoen aan dezelfde voorwaarden als voor inschrijving in het register. Er is maar één groot verschil: tolken en vertalers op de Uitwijklijst kunnen niet aantonen dat ze de taal waarmee ze werken, op het vereiste niveau beheersen. De reden: er is voor die taal geen opleiding of toets beschikbaar. Tolken en vertalers op de Uitwijklijst zijn niet beëdigd en krijgen geen pasje. 

 

Plaatsing op de Uitwijklijst is mogelijk als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

  • minstens één van de twee talen is niet-toetsbaar;
  • beheersing van de toetsbare taal op C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK);
  • ten minste 420 uren scholing in tolk- of vertaalvaardigheid, afgerond met een examen waarvoor u bent geslaagd;
  • ervaring als beroepstolk of -vertaler in alle vijf de voorgaande jaren.

Ga naar de Voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst voor meer informatie.