Toelichting informatie voor tolken en vertalers

In het menu aan de linkerkant vindt u de inschrijfprocedure en informatie over be√ędiging, specialisatie, verlenging, bezwaar en uitschrijven.

 

Ook vindt u hier 'Mijn Wbtv', waarmee u zelf snel en eenvoudig online uw gegevens kunt beheren en de brochures met informatie over rechten en plichten van ingeschreven tolken en vertalers.

 

Daarnaast vindt u op de pagina 'Voor tolken en vertalers' een overzicht van tolk- en vertaalopleidingen, tolk- en vertaaltoetsen en taaltoetsen en de Gedragscode Wbtv waaraan ingeschreven tolken en vertalers zich moeten houden.