Voorwaarden plaatsing Uitwijklijst

Wanneer is plaatsing op de Uitwijklijst mogelijk?

Plaatsing op de Uitwijklijst is alleen mogelijk voor niet-toetsbare talen. Dat zijn talen waarvoor:

  • binnen Nederland geen tolk-/vertaalopleiding of -toets beschikbaar is die recht geeft op inschrijving in het Rbtv;
  • binnen de Europese Unie geen reële mogelijkheden zijn om in die taal een opleiding of toets op C1-niveau te doen.

Bureau Wbtv heeft een lijst opgesteld van toetsbare talen. Twijfelt u of de taal waarop uw verzoek betrekking heeft toetsbaar is? Neem dan contact met ons op via tel. 088 - 7871920 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur) of via infowbtv@rvr.org.

 

Wat zijn de voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst?

Plaatsing op de Uitwijklijst is mogelijk als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

  • minstens één van de twee talen is niet-toetsbaar;
  • beheersing van de te toetsen taal op C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK);
  • ten minste 420 uren scholing in tolk- of vertaalvaardigheid, afgerond met een examen waarvoor u bent geslaagd;
  • ervaring als beroepstolk of -vertaler (minstens 1.000 tolkuren of 500.000 vertaalde woorden)  in alle vijf de voorgaande jaren, in de talencombinatie of vertaalrichting waarop uw verzoek betrekking heeft.

U kunt uw werkervaring op meerdere manieren aantonen. U kunt referenties, verklaringen en urenstaten van uw werk- en opdrachtgevers sturen. U mag ook zelf een overzicht van uw werkervaring opstellen. Wij hebben voor u twee voorbeeldoverzichten opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken:

voorbeeldoverzicht 1.000 tolkuren

voorbeeldoverzicht 500.000 vertaalde woorden

 

Losse opdrachtbevestigingen en facturen nemen we om administratieve redenen niet mee in de beoordeling.

 

Voor meer informatie over de voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst verwijzen wij u naar het Besluit Uitwijklijst Wbtv.