Wbtv staat voor Wet be√ędigde tolken en vertalers

Deze wet verplicht bepaalde justitieafnemers om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register be√ędigde tolken en vertalers (Rbtv). Aan inschrijving in het Rbtv zijn bepaalde eisen verbonden ten aanzien van kwaliteit en integriteit.

 

Tolken en vertalers die niet aan die eisen kunnen voldoen, omdat er voor de taal waarmee zij werken geen opleidingen en toetsen beschikbaar zijn, kunnen worden opgenomen op de zogenaamde Uitwijklijst.

 

Bureau Wbtv is, als uitvoerder van de Wbtv, beheerder van het register en de Uitwijklijst.